SẢN PHẨM PHÒNG CHỖNG COVID-19

[giaban]1,200,000[/giaban]
[giacu] 1 hộp (20 gói)[/giacu]
[hinhanh]

Thực phẩm tăng cường miễn dịch hô hấp VN PORIN
Công dụng và cách sử dụng thực phẩm VN PORIN
Thành phần thực phẩm tăng cường miễn dịch hô hấp VN PORIN
Gói thực phẩm tăng cường miễn dịch hô hấp VN PORIN
Bao bì thực phẩm tăng cường miễn dịch hô hấp VN PORIN
[/hinhanh]
[hientrang]còn hàng[/hientrang]
[giaohang]Giao tận nhà trong 3-5 ngày.[/giaohang]
[notegiaohang]kể từ ngày chốt đơn hàng thành công[/notegiaohang]
[hot]Bán chạy[/hot]
[chitiet]Xem chi tiết [/chitiet]

[giaban]1,375,000[/giaban] [giacu]1 hộp (25 test)[/giacu]
[hinhanh]

Que test nhanh Covid-19 High Top
Chi tiết que test nhanh Covid-19 High Top
Que test nhanh Covid-19 High Top được cấp phép lưu hành
Giấy phép lưu hành que test nhanh Covid-19 High Top
Hộp que test nhanh Covid-19 High Top
[/hinhanh]
[hientrang]còn hàng[/hientrang]
[giaohang]Giao tận nhà trong 3-5 ngày.[/giaohang]
[notegiaohang]kể từ ngày chốt đơn hàng thành công[/notegiaohang]
[hot]Bán chạy[/hot]
[mota][/mota]
[chitiet]Xem chi tiết [/chitiet]

[giaban]260,000[/giaban]
[giacu]1 thùng (300 cái) [/giacu]
[hinhanh]

Khẩu trang KF94 dạng hộp
Khẩu trang diệt khuẩn 4 lớp
Khẩu trang y tế đạt chuẩn
Khẩu trang y tế N95 đạt chuẩn bộ y tế
Khẩu trang y tế N95 phòng chống Covid-19 hiệu quả
[/hinhanh]
[hientrang]còn hàng[/hientrang]
[giaohang]Giao tận nhà trong 3-5 ngày.[/giaohang]
[notegiaohang]kể từ ngày chốt đơn hàng thành công[/notegiaohang]
[hot]Bán chạy[/hot]
[mota][/mota]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]

[giaban]525,000[/giaban]
[giacu]1 thùng (30 chai 0.5L)[/giacu]
[hinhanh]

[/hinhanh]
[hientrang]còn hàng[/hientrang]
[giaohang]Giao tận nhà trong 3-5 ngày.[/giaohang]
[notegiaohang]kể từ ngày chốt đơn hàng thành công[/notegiaohang]
[hot]Bán chạy[/hot]
[mota][/mota]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]

[giaban]555,000[/giaban]
[giacu]1 thùng (30 chai 0.5L)[/giacu]
[hinhanh]

[/hinhanh]
[hientrang]còn hàng[/hientrang]
[giaohang]Giao tận nhà trong 3-5 ngày.[/giaohang]
[notegiaohang]kể từ ngày chốt đơn hàng thành công[/notegiaohang]
[hot]Bán chạy[/hot]
[mota][/mota]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]

[giaban]150,000[/giaban]
[giacu] 1 cây [/giacu]
[hinhanh]

Súng bắn cồn diệt khuẩn phòng chống covid-19
Súng bắn cồn diệt khuẩn hiểu quả
[/hinhanh]
[hientrang]còn hàng[/hientrang]
[giaohang]Giao tận nhà trong 3-5 ngày.[/giaohang]
[notegiaohang]kể từ ngày chốt đơn hàng thành công[/notegiaohang]
[hot]Bán chạy[/hot]
[mota][/mota]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]

[giaban]280,000[/giaban]
[giacu] 1 chai (30ml) [/giacu]
[hinhanh]

Dầu sinh học vàng non của Into Gold
Dầu sinh học vàng non phòng chống Covid-19
Bàn ghế căn hộ dịch vụ Mi's Home 104 Phổ Quang Tân Bình gần Sân Bay
[/hinhanh]
[hientrang]còn hàng[/hientrang]
[giaohang]Giao tận nhà trong 3-5 ngày.[/giaohang]
[notegiaohang]kể từ ngày chốt đơn hàng thành công[/notegiaohang]
[hot]Hot[/hot]
[mota][/mota]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]

Tuyển đại lý khắp 19 tỉnh thành khu vực miền nam